Privacyverklaring

De inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u als bezoeker lijdt door het gebruik van onze website, info etc. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele type- en of schrijffouten van onze website.

Privacy verklaring

Via onze websites bieden wij allerlei diensten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

·      duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

·      je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

·      het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;

·      jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

·      wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

·      passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij bijvoorbeeld gegevens over je energieverbruik pas wanneer jij je inschrijft voor het woning abonnement.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

·      cv

·      e-mailadres

·      functie

·      geboortedatum

·      gebruikersnaam

·      gegevens over je energieverbruiktechnische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

·      gegevens over je gebruik van diensten en producten die je invoert als je gebruik maakt van onze vergelijkers en overstapservices

·      geslacht

·      IBAN

·      informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht, een klacht op Klachtenkompas.nl of een bericht in het contactformulier

·      leeftijd

·      lidnummer

·      motivatiebrief

·      NAW-gegevens

·      inloggegevens

·      onderwerpen die je wil laten testen

·      opleidingsniveau

·      profielnaam/schermnaam

·      samenstelling huishouden

·      telefoonnummer

·      vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

·      Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.

·      Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.

·      Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, onze community, het internetpanel, Klachtenkompas.nl of een van onze overige diensten.

·      Om je te kunnen informeren over je energieverbruik en je aan de hand daarvan tips te geven om te besparen en/of over te stappen.

·      Om je sollicitatie te verwerken.

·      Om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken.

·      Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

·      Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren.

·      Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

·      Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies).

·      Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies).

·      om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt. om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

·      om onze websites te verbeteren.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Start nu met het verduurzamen van je woning

Neem contact op